Cơ chế đặt hàng trực tuyến

Ngày đăng: 22/12/2019
CƠ CHẾ ĐẶT HÀNG TRỰC TUYẾN
I.NGUYÊN TẮC
Áp dụng cho các khách hàng đăng ký mua hàng, tham gia các chương trình khuyến mãi được tổ chức thực hiện trên http://duhofoods.com.vn/
Khách hàng tham gia đăng ký mua hàng trực tuyến trên http://duhofoods.com.vn/ là các cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu.
Tất cả các nội dung trong Cơ chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Khách hàng phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong của http://duhofoods.com.vn/

II.QUY TRÌNH GIAO DỊCH
1. Thanh toán trước: Khách hàng chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng của http://duhofoods.com.vn/ trước theo trình tự sau:
- Bước 1: Khách hàng đặt hàng;
- Bước 2: Khách hàng thanh toán trước;
- Bước 3: http://duhofoods.com.vn/ kiểm tra và chuyển hàng;
- Bước 4: Khách hàng kiểm tra và nhận hàng;
2. Thanh toán sau (khách hàng nhận hàng tại cửa hàng, hoặc tại nơi khách hàng yêu cầu trong phạm vi http://duhofoods.com.vn/ quy định):
- Bước 1: Khách hàng đặt hàng;
- Bước 2: Khách hàng và http://duhofoods.com.vn/ xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email);
- Bước 3: Ban quản lý xác nhận thông tin khách hàng;
- Bước 4: Ban quản lý Website giao hàng;
- Bước 5: Khách hàng nhận hàng và thanh toán;

III.ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH
Ban quản lý đã sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin và việc thanh toán của khách hàng. Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh, yêu cầu các khách hàng tham gia mua hàng trực tuyến tại http://duhofoods.com.vn/ lưu ý và tuân thủ các nội dung cam kết như sau:
khách hàng không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng e-mail, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát khách hàng có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của khách hàng qua internet hoặc e-mail.

IV.BẢO VỆ QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG
- Để bảo đảm quyền lợi của khách hàng, Ban quản lý Website đề nghị các cá nhân khi đăng ký mua hàng, phải thực hiện các yêu cầu sau:
+ Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, ngày thánh năm sinh, điện thoại, giới tính …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Website http://duhofoods.com.vn/ không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác;
+ Xem xét kỹ các thông tin liên quan đến các sản phẩm dịch vụ đang khuyến mại trên Website giao dịch về: giá, thương hiệu, các dịch vụ hổ trợ cụ thể, điều kiện sử dụng, địa chỉ, phương thức giao hàng, phương thức thanh toán, số tài khoản ngân hàng và các thông tin có liên quan …
- http://duhofoods.com.vn/ sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để giải quyết các khiếu nại của khách hàng, cam kết mọi thông tin giao dịch được bảo mật

V.QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU
1. Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên mua hàng và hộp thư điện tử của mình.
2. Khách hàng không sử dụng dịch vụ của http://duhofoods.com.vn/ vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Website

VI.GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT TRÊN
Khi thực hiện các giao dịch trên Website, bắt buộc các khách hàng phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.
Ban quản lý Website http://duhofoods.com.vn/ cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các khách hàng tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến khách hàng không thể tham gia giao dịch được thì các khách hàng thông báo cho Bên quản lý qua địa chỉ email: nguyenthihoe1511@gmail.com

VII.QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG VÀ NGƯỜI TRUY CẬP
1. Quyền của khách hàng
- khách hàng sẽ được nhân viên của Website http://duhofoods.com.vn/ hỗ trợ để sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích
- khách hàng có quyền đóng góp ý kiến cho Website http://duhofoods.com.vn/ trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email
2. Trách nhiệm của khách hàng
- Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dịch vụ của mình, có trách nhiệm thông báo kịp thời cho bên bán hàng về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng để hai bên cùng hợp tác xử lý.
- Khách hàng cam kết những thông tin cung cấp cho Website http://duhofoods.com.vn/ và những thông tin đó là chính và hoàn chỉnh.